3. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝΕΑΣ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

PΓ3

Η μελέτη Πολεοδόμησης του Δημοτικού Διαμερίσματος Νέας Μεσολακκιάς ανατέθηκε με κύριο σκοπό την αναθεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου και την προσαρμογή του στην δη- μιουργηθείσα υπάρχουσα κατάσταση κτισμάτων - ιδιοκτησιών και στην πολεοδόμηση της εκτός σχεδίου περιοχής που περιλαμβάνεται στα οροθετημένα όρια του κάτω των 2000 κα- τοίκων οικισμού.

Η Πολεοδομική Μελέτη προσαρμόστηκε και με τις απαιτήσεις του ΣΧΟΟΑΠ Αμφίπολης που προβλέπει τον οικισμό της Νέας Μεσσολακιάς ως τουριστικό υποδοχέα της περιοχής λόγο της λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου και την μελλοντική αξιοποίηση του λιμα- νιού της Αμφίπολης. Προτάσεις όπως διαφύλαξη και οριοθέτηση χώρων πρασίνου, επάρ- κεια κοινόχρηστων χώρων,πρόβλεψη χώρων ψυχαγωγιας, δημιουργια δίκτυου ποδηλατο- δρόμων, διαχωρισμός κινήσεων πεζών -τροχοφόρων, αναβαθμίζουν την λειτουργία και τον χαρακτήρα του οικισμού.

  • c3a.jpg
  • c3b.jpg