1. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ-ΤΡΙΑΔΙΟΥ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΜΕΑ)

PΓ1

Η περιοχή της Θέρμης αποτελεί τον σημαντικότερο υποδοχέα αστικής ανάπτυξης στην ανα- τολική Θεσσαλονίκη. Η πολεοδομική οργάνωση της περιοχής επέκτασης έγινε με βάση το κύ- ταρο της υπογειτονιάς. Αυτό απαρτίζεται από μία συστάδα οικοδομικών τετραγώνων τα οποία συντίθενται, ώστε να δημιουργούν στο εσωτερικό της σύνθεσης αυτής, ελεύθερους χώρους πρασίνου και στάθμευσης για τους κατοίκους της υπογειτονιάς, οι οποίοι προκύπτουν από τις εισφορές σε γη των αρχικών ιδιοκτησιών της υπογειτονιάς.

Η ΠΜΕΑ εξασφαλίζει τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους που έχουν εγκριθεί με το ΓΠΣ, τον τρόπο και τους περιορισμούς δόμησης, την υλοποίηση των ιεραρχημένων δικτύων από το ΓΠΣ την διαμόρφωση κεντρικών περιοχών και υποκέντρων την δημιουργία δικτύων πε- ζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων σε λειτουργική σχέση με κοινωφελείς και κεντρικές λειτουργίες.

  • c1a.jpg
  • c1b.jpg