1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΓΠΣ), ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

PB1

Ο Δήμος Θερμαϊκού έχει αναπτυχθεί ιστορικά κατά τρόπο γραμμικό επί της παραλιακής ζώνης. Ο πληθυσμός τετραπλασιάστηκε κατά την τελευταία δεκαετία. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς πόλους της ευρύτερης περιοχής του. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους περιαστικούς Δήμους της Θεσσαλονίκης με τεράστια πληθυσμιακή αύξηση την τελευταία δεκαετία, ανάπτυξη της περιαστικής κατοικίας και των παραγωγικών δραστηριοτήτων του τριτογενούς κυρίως τομέα, μικτές χρήσεις παραθεριστικής και μόνιμης κατοικίας και μεγάλες εκτάσεις αυθαίρετης παραθεριστικής κατοικίας.

Με το Γ.Π.Σ. αξιολογήθηκαν οι τάσεις και με βάση την πολιτική ανάπτυξης της περιοχής οριοθετούνται οι απαιτούμενες περιοχές επέκτασης του σχεδίου και ένταξης των αυθαίρετων οικισμών, εξασφαλίζονται χώροι για τουριστική ανάπτυξη, παραγωγικές δραστηριότητες τοπικού επιπέδου, κοινωφελείς χρήσεις τοπικού και υπερτοπικού επιπέδου, με βάση τις οικονομοκοινωνικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής. 

  • b1a.jpg
  • b1b.jpg