2. ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ, Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ

PB2

Εκπόνηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αιγινίου, Νομού Πιερίας. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2508/1997

Στην έκταση του Δ. Αιγινίου περιλαμβάνεται μεγάλη προστατευταία περιοχή των εκβολών του Αλιάκμονα ποταμού με βάση την Συνθήκη RAMSAR. Ο περιβαλλοντικός παράγοντας αξιολο- γήθηκε ως σημαντικός και αποτέλεσε μαζί με τους κοινωνικούς –οικονομικούς και φυσικούς τις κύριες συνιστώσες προσέγγισης του σχεδιασμού.

  • b2a.jpg
  • b2b.jpg