3. ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ, ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

PB3

Εκπόνηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Πλατέος Νομού Ημαθίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2508/1997

Ο Δήμος Πλατέος κατέχει κομβική θέση στους άξονες της Κ. Μακεδονίας και στα ενεργειακά δίκτυα της Β. Ελλάδας. Έχει πλούσιους φυσικούς πόρους (αρδευόμενες εκτάσεις έντονες εξαρτήσεις από το ΠΣΘ και τάσεις ανάπτυξης των παραγωγικών δραστηριοτήτων του Β’ Τομέα, ενώ σημαντική περιοχή καλύπτει η προστατευόμενη με την συνθήκη RAMSAR περιοχή των Δέλτα και των σχηματιζόμενων ποταμών. Η ισόρροπη ανάπτυξη παραγωγικών ζωνών υπερτοπικής σημασίας, η προστασία περιοχής της συνθήκης RAMSAR στις εισβολές του Αλιάκμονα ποταμού, η πρόβλεψη κοινωνικών υποδομών και εξυπηρετήσεων και τεχνικών υποδομών για την εξυπηρέτηση όλων των οικισμών του Δήμου αποτέλεσαν τα κύρια αντικείμενα της μελέτης.

  • b3a.jpg
  • b3b.jpg