1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Β.Ε.ΠΕ. ΕΔΕΣΣΑΣ

PΑ1

Χωροταξική μελέτη για τη δημιουργία Βιομηχανικής και Επιχειρηματικης Περιοχής στο Δήμο Έδεσσας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2545/97 περί Β.Ε.Π.Ε.

Η μελέτη εξετάζει τα χωροταξικά και πολεοδομικά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής, προτείνει την οργάνωση των χρήσεων εντός της περιοχής μελέτης και τον τρόπο ανάπτυξης της περιοχής αυτής και καταλλήγει σε πρόταση διάταξης των οικοπεδικών χώρων των παραγωγικών δραστηριοτήτων με τις επιτρεπόμενες ανα κατηγορία οικοπέδων χρήσεις γής των συνοδευτικών κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων την οργάνωση του οδικού δικτύου και των χώρων στάθμευσης, των συντελεστών και λοιπών όρων δόμησης, πρόταση για τις απαιτούμενες υποδομές και πρόγραμμα έργων για την υλοποίηση της μελέτης.

  • a1a.gif
  • a1b.gif