2. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δ2

  •     Πολεοδομικές μελέτες Επεκτάσεων Ρυμοτομικών σχεδίων και όρων δόμησης
  •     Πολεοδομικές μελέτες αναθεώρησης εγκεκριμένων σχεδίων
  •     Πολεοδομικές μελέτες Βιομηχανικών και Τεχνολογικών Πάρκων και Πάρκων Αναψυχής
  •     Μελέτες Πολεοδόμησης οικοδομικών συνεταιρισμών
  •     Μελέτες ΠΕΡΠΟ
  •     Μελέτες ανάπλασης κεντρικών περιοχών
  •     Μελέτες διαμορφώσεων (πλατειών κοινόχρηστων χώρων)