1. ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Δ1

  •     Στρατηγικός Χωροταξικός Σχεδιασμός (Εθνικό, Περιφερειακό, Νομαρχιακό επίπεδο)
  •     Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες
  •     Μελέτες Χωροθέτησης Παραγωγικών Τομέων (Τουρισμός, Βιομηχανία κλπ.)
  •     Τοπικά και Περιφερειακά Αναπτυξιακά Προγράμματα
  •     Γενικά Πολεοδομικά σχέδια